Hadi Nosratlu om att maximera försäljning

I min nuvarande arbetsroll som controller maximerar jag försäljning och lönsamhet genom att strategiskt och operativt styra mot uppsatta mål och nyckeltal. Intresset för försäljning och detaljhandeln återspeglas av min utbildning på Internationella Ekonomprogrammet på Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

Jag har via denna utbildning en magisterexamen i företagsekonomi med fördjupning inom ekonomistyrning. Magisteruppsatsen ”Prestationsmätningssystem” skrev vi 2005 och tar upp vilka aspekter som är kritiska att beakta. Parallellt med civilekonomutbildning läste jag även psykologi med fördjupning inom arbetspsykologi. Magisteruppsatsen ”Situationsanpassad motivation i arbetslivet” är en studie av vad som motiverar socionomer, jurister och civilingenjörer inför inträdet i yrkeslivet.

Mellan 2006 och 2009 var jag delägare i Killnoise AB tillsamman med Stefan Lind och Ulrik Unenge. Företaget var ett egenutvecklat koncept med affärsidén: ”stilrena öronproppar för högljudda och bullriga miljöer”. Tinnitus är ett växande problem och 10-15 procent av befolkningen i västvärlden lider av någon grad av tinnitus. Behovet för bra öronproppar var enormt. Jönköpings största dagstidning på nätet Jnytt skrev 2007 en artikel om Killnoise AB och vår affärsidé. Även Ljud&Bild uppmärksammande vår verksamhet i en artikel 2007.

Min arbetsroll på Killnoise AB bestod i att samordna arbetet inom företaget samt ansvarade för den ekonomiska redovisningen. År 2009 sålde vi aktiebolaget och det övergick till nytt ägande.