Om Hadi Nosratlu

Hadi Nosratlu maximerar försäljning och lönsamhet genom att strategiskt och operativt styra mot uppsatta mål och nyckeltal. Inom detaljhandeln är det centralt att säkerställa rätt varumängd, rätt bemanning och rätt rutiner.

Intresset för försäljning återspeglas i hans utbildning på Internationella Ekonomprogrammet på Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Här skaffade sig Hadi en magisterexamen i ekonomi med fördjupning inom ekonomistyrning.

Magisteruppsatsen som skrevs 2005 av Hadi Nosratlu och Louise Gideskog handlar om Prestationsmätningssystem och vilka aspekter som är kritiska att beakta.

The purpose of this thesis is to extend the understanding of the use of PMSs in banks. Contrary to prior research in this field, our purpose is to extend the conceptual framework by incorporating motivation theory extensively when analyzing the use of PMS.

Läs mer om Hadi Nosratlus magisteruppsats på essays.se.
Hadi Nosratlus magisteruppsats på uppsatser.se.
Samt Hadi Nosratlus magisteruppsats på uppsatser.se.

Parallellt med civilekonomutbildning läste även Hadi Nosratlu psykologi, med fördjupning inom arbetspsykologi. Magisteruppsatsen ”Situationsanpassad motivation i arbetslivet” är en studie av vad som motiverar socionomer, jurister och civilingenjörer inför inträdet i yrkeslivet.

Mellan 2006 och 2009 var Hadi Nosratlu delägare i Killnoise AB tillsammans med Stefan Lind och Ulrik Unenge. Företaget var ett egenutvecklat koncept med affärsidén: ”stilrena öronproppar för högljudda och bullriga miljöer”. Hadi Nosratlus arbetsroll bestod av att samordna arbetet inom företaget samt ansvarade för den ekonomiska redovisningen. År 2009 sålde de aktiebolaget och det övergick till nytt ägande.

Läs artikeln i Jnytt om Hadi Nosratlu och Killnoise AB.
Mer om Hadi Nosratlu och Killnoise AB (pdf).

I dag arbetar Hadi Nosratlu som controller. Handelsmannaskap för Hadi är att alltid leta försäljningspotential. Ett starkt kundfokus, våga tänka nytt och att våga förändra är värderingar som är oerhört viktiga för att vara och utveckla ett ledande detaljhandelsföretag.